Vad har du fått veta om din huvudperson? Hur beskrivs han/hon? Vet du något om utseendet? Vad har du fått veta hittills om hens karaktär? Har du stött på några beskrivande adjektiv eller målande meningar som gör att du fått en bild av ”din” person.

Försök hitta någon gestaltande beskrivning, d v s berätta om någon situation, någon händelse, som visar hur huvudpersonen är till sättet!