Var utspelar sig handlingen? I vilken miljö? Vad har du hittills fått veta? Är det en miljö du känner till och har erfarenhet av? Beskriv och berätta om miljön så som du uppfattar den.

Citera gärna några målande rader ur boken, men var då noga med att förklara varför du valde just dessa. Använd citattecken runt de aktuella raderna och hänvisa till sidnummer i din bok. Kommentera, reflektera!