Skriv titel och författare till den bok du valt. Beskriv omslaget, bilden, illustrationen på utsidan. Vad händer på bilden? Finns det detaljer som väcker tankar och associationer? Liknar det något annat du har sett, hört talas om eller upplevt? Varför tror du att man (förlaget och författaren) valt just detta omslag?

Vad får du för förväntningar på boken genom att studera omslaget? Här finns inget facit – det är dina egna tankar och känslor som du ska förmedla.