Här är en bild på Sydney i Australien, vilket är staden som hela min bok utspelar sig i.

Αυστραλία: Australia, Sydney Harbour Bridge by Rodney Haywood