En berättelses TEMA är textens HUVUDÄMNE eller GRUNDTANKE.

Temat genomsyrar ofta hela berättelsen och kan svara på frågan om vad den handlar om på djupet. Längre berättelser, som romaner, kan ha FLERA TEMAN.

Vanliga teman i litteraturen är:

”det godas kamp mot det onda”

”olycklig kärlek”

”utanförskap”

”krig och hämnd”

”rättvisa”

Ett tema uttrycks sällan tydligt i texten – för att kunna identifiera och formulera en berättelses tema krävs tolkning och analys.

MOTIV

Temat i en berättelse brukar byggas upp kring flera olika MOTIV som kan knytas till konkreta typsituationer eller handlingsmönster som förekommer i berättelsen.

Vissa centrala motiv återkommer ofta i litteraturen, t ex:

”relationen mellan förälder och barn”

”att lämna barndomen”

”den kloke fadersgestalten”

”den onda styvmodern”

”rädslan för att misslyckas”

”pojke träffar flicka”

Försök hitta teman och motiv i din roman! Skriv eget inlägg och glöm inte lägga till kategori världsdel.