Jag anser att bokens tema är identitetskris. De bakomliggande motiven till detta är otrygghet och orättvisa i samhället, osäkerhet i sig själv och rädsla över vad folk ska tycka.