Jag tycker att ett passande tema till min bok är splittrat ungdomsliv. Motivet till detta tema är att boken handlar om hur en tonårings liv bara blir sämre och går utför desto mer tiden går. Därför tycker jag splittrat ungdomsliv är ett passande tema som speglar grundtanken av hela boken. Ett annat motiv till att huvudpersonens liv går dåligt är att han har en dålig relation till sina föräldrar. Hans föräldrar är inte elaka eller ointresserade utav hans liv utan när huvudpersonen gick in i tonåren blev föräldrarna plötsligt inte lika viktiga som förut. I samband med att hans relation till föräldrarna blir sämre tar hans liv en dyster vändning. Man får läsa om ett flertal negativa händelser i huvudpersonens liv som bland annat olycklig kärlek, dålig vänskap och oschyssta fördomar från lärare. Dessa negativa händelser tycker jag är starka motiv på att huvudpersonens liv splittras och blir sämre med tiden, alltså ett splittrat ungdomsliv.