Min bok innehåller flera teman olycklig kärlek. Emelie och Samuel finner varandra och men kan inte hålla ihop då han som flykting kom fast hos polisen och hamnade i fängelse och Emelie bor i Norge och var bara på semester i Kanarieöarna. Ett annat tema berättelsen har är orättvisa. Då man får läsa mycket om tankar kring hur alla människor i världen växter upp med väldigt olika förutsättningar och att alla behandlas olika. Folk från Afrika betraktas oftast som flyktingar och många tycker att de är mindre värda osv. Emelie som fick höra hela Samuels resa och som fick vara men när han rymde från polisen tycker inte att det är rätt så som flyktingar behandlas av myndigheterna i andra länder. Alltså är motivet i denna berättelsen att flyktingar blir orättvist behandlade och att det märks på grund av flera olika saker.