Jag tolkar min boks tema som en ”kamp mellan de goda och de onda” och ”rättvisa”. Boken handlar om hur en familj blir indragen i en väldigt kristen dam som skall ”hela” deras bäbis som fått glassplitter i ögat genom en olyckshändelse orsakad av familjens ena son. Först blir mamman uppslukad av hennes ideologi och visioner och därav driver hon med hela familjen. Det sätts upp en massa regler som sedan ändrar hela familjens levnadssätt mot deras vilja för att den kristna damen skall ”hela” bäbisen och familjens själar. När sedan familjen är helt uppslukad vänder sig mamman emot reglerna och damen. Pappan är helt borta och blir manipulerad av damen. I boken är det som om damen är den som bestämmer om vad som är rätt och fel utifrån vad Gud säger, hon skall alltså vara hans verktyg. När mamman i familjen då inser vad damen utsätter hennes familj för så går hon emot och vill rädda hennes fyra barn ifrån henne.

Boken handlar om kampen om att mamman försöker rädda familjens barn mot en manipulerande dam som styr familjens pappa för att göra hennes sysslor. Hon tar det till rätten för att få bevisa att hon har rätt till vårdnad av barnen och att damen sätt att ”hela” människor är fel för att kunna rädda fler.

Motiven i boken är ”relationen mellan barn” och den ”onda tanten” eftersom det enda damen vill är att alla ska göra på hennes vis istället för att låta människor gå sin egna väg. Det är mycket relationer i boken, mamman har sina tvillingdöttrar på sin sida och försöker skapa en så fri framtid för de som möjligt utan att bli styrda av en ”super” religiös dam. Hon kämpar att få sina två söner att få klarhet och inte bli manipulerande.