Jag tycker att temat i boken som jag har läst är diskriminering. Detta beror på att genom hela boken så får man uppleva hur tjejer behandlas gentemot hur killarna behandlas. Man får också veta vad som kvinnor har förbud att göra och att då killarna får göra de flesta av dessa saker. En del händelser i berättelsen visar också att killarna kan behandla tjejerna riktigt dåligt vilket gör att jag då tycker att det är diskriminering mot tjejerna. Temat byggs upp av motiven tjejers begränsningar i samhället och männens makt och överlägsenhet.