Boken Eldens gåta har ganska starka budskap och teman skulle jag säga då det händer mycket känslomässigt tunga saker.  De största teman skulle jag säga är ”det godas kamp mot det onda”  och ”frågor utan svar”.  Eftersom Sofias goda syster måste genomgå en kamp mot den onda sjukdomen AIDS  och Sofia söker ständigt efter svar på livsfrågor som är omöjliga att få svar på.

Temat utspelar sig ganska tydligt i denna boken med hjälp av ett av motiven ”relationen mellan förälder och barn”  då relationen mellan familjemedlemmarna sätts på spel och alla behöver hjälpas åt att göra det bästa av situationen, alla måste ställa upp.  Ett annat motiv är ”rädslan för döden ” vilket syns tydligt på hur mycket Sofia grubblar och tänker mycket på sin sjuka syster då hon upplevt döden på en kär tidigare och hon vill inte uppleva det igen. Dock så måste hon uppleva det ändå.  Rädslan för döden påverkar även mamman Lydia genom att hon inte tänker klart och fattar hastade beslut för att försöka rädda Rosa från den hemska sjukdomen.