Vidgade vyer

Vi läser och blir ännu klokare

Etikett: Simon

Temat och motiv – Såld

Motivet i min bok är relationen mellan förälder och barn. Eftersom att temat grundar sig på motivet, och relationen mellan familjemedlemmarna grundar sig på kärlek. Så är kärlek mellan barn och familj är temat i boken. Detta eftersom att när Lu Si-yan blir såld av sin farbror till en annan familj är det kärleken till hennes mamma som driver henne för att ta sig tillbaka till familjen.

Det finns ett motiv till i boken som är väldigt stark och det är den onda farbrodern. Detta eftersom att hennes farbror alltid tyckt att Lu Si-yan varit mindre värd än hennes lillebror. Han säljer även henne på marknaden senare i boken för att slippa spendera pengar på henne. Detta gör dock att hennes kärlek till modern bara ökar då det är den enda hon kan vända sig till.

Såld – en känsla

Jag valde ett stycke ur boken då Lu Si-yan blir såld till en annan man av sin farbror. Lu Si-yans känsla när hon var såldes var att hon skrek, grät och bön föll farbror Ba att ta tillbaka henne.  Jag förstår henne jag hade reagerat på samma sätt som henne. För man både arg och uppgiven om ens familj inte vill ha en kvar. Det jag mest fastnade i det stycket av boken var hur farbrodern regerade över att sälja henne. Fram till den händelsen så har Ba alltid haft ett hjärta av sten, men när hon bönföll honom mjuknade hans drag i ansiktet. Så här löd meningarna. ”Jag bönade och bad honom och trodde ett ögonblick att farbror skulle ändra sig när jag såg hans drag mjukna och för en kort stund såg han bekymrande på mig” Jag förstår dock farbrodern det kan aldrig vara roligt att sälja en i familjen för att de inte har råd att försörja henne. Jag valde som sagt dessa rader för att Farbror Ba alltid haft ett hjärta av sten, men här mjuknade han. Sedan har farbror Ba alltid tyckt att Lu Si-yan varit en börda för familjen, men här ser man vad han egentligen tycker om henne. De hårda som han utstrålar är bara en fasad han är egentligen mjuk innanför skalet. De meningar jag citerade finns på S.48 i boken.

Såld- huvudkaraktär

I min bok är det Lu Si-yan som är huvudpersonen. Hon är en elvaårig liten kinesisk flicka med lång mörkt hår. Hon har en stark kärlek till sin familj. Lu Si-yan beskrivs av många som en ung moder. Hon tar stort ansvar genom att hjälpa till att sköta både jordbruk mm efter att hennes far gått bort. Så man kan beskriva henne som ansvarsfull och kärleksfull. Dock så anser hennes farbror Ba som försörjer familjen henne bara som en börda som kostar dem pengar. För honom är det bara lillebrodern som betyder något. Det finns ingen riktig någon målande beskrivning i boken om Lu Si-yan. Detta eftersom boken hela tiden utgår ifrån henne och hennes tankar så hon berättar och beskriver bara andra i boken. Ett stycke i boken som beskriver hur hon är som person lyder. ”Jag försökte, jag försökte av all min kraft. Jag tog Li-hu med mig när jag matade hönorna och ankorna och försökte göra insamlandet av äggen till en spännande lek” Detta stycke visar vilket ansvar hon får ta efter att hennes far gått bort. Hon försöker ge allt hon har för att hinna göra alla sysslor och samtidigt ta hand om hennes lillebror. Hon vill även göra sakerna roliga honom. Detta visar hur ansvarsfull och kärleksfull hon är som person. Stycket stod på S.32.

Såld – miljöbeskrivning

Lu Si-yan bor med sin familj utanför en liten by i Kina. Hon och hennes familj verkar bo väldigt simpelt eftersom att de har ett hus som knappt håller ihop. Man får en känsla av att de bor på landet eftersom det har jordlotter att ta hand om. Sedan springer det även runt djur lite överallt på deras landsvägar detta indikerar även att de bor på landet. Miljön som finns på landet är inget jag har någon erfarenhet av då ingen i min närmare släkt bor på landet. En mening i boken som beskriver miljön är den här ”Han drog mig förbi familjens små jordlotter som höjde sig i terrasser” och ”Hönor och ankor sprang åt alla håll där vi gick fram på den dammiga stigen som brant ledde upp mot landsvägen” (sidan 8). Dessa rader valde jag eftersom de beskriver deras miljö och levnadsstandard bra.

 

 

Förväntningar och associationer – Såld

Såld av Sally Grindley

På bokens omslag ser man en ung asiatisk tjej. Hon har bruna ögon och svart hår. Man ser inte mer av än halva ansiktet. I bakgrunden ser det ut att vara en röd tapet med svarta detaljer.

Eftersom att boken heter såld så tänker jag att flickan på omslaget kommer bli såld på något sätt under bokens gång. Det svarta i detaljerna i bakgrunden tror jag föreställer motgång och dysterhet. Det är helt svart högst upp på omslaget. Sedan blir bakgrunden rödare och rödare. Jag tror att det säger att hon jobbar sig ut ifrån en tung period till en ljusare tid där de röda betyder kärlek det är målet hon strävar efter i boken.

Jag tror författaren har valt omslaget för att man ska få en bild över huvudpersonen ser ut.

Mina förväntningar på boken är att den ska vara spännande och gripande.

© 2018 Vidgade vyer

Tema av Anders NorenUpp ↑