Temat jag valt till boken är ”flykt” då det som hela boken baserar sig på är en flykt i hopp om att det alltid ska bli bättre än vad det är. Samtidigt skulle det också kunna vara temat ”livsresa” då det är en väldigt lång och händelserik resa han gör som han kommer minnas hela livet. Då boken heter Ramiz resa så är det nog ett ganska passande tema, både ”flykt” och ”resa” i detta sammanhang betyder näst intill samma sak.

Ett motiv är ”det kommer att ordna sig”, det citatet förekommer på väldigt många ställen i boken, framförallt när det är som oroligast i familjen, när de ska iväg på nästa flykt eller när det bara är allmänt svårt och jobbigt för någon i familjen. På en så svår resa de gör behövs stöttningar från alla och då är det en väldigt bra mening som de kan ha med sig hela tiden, att alltid kolla framåt och positivt, inte negativt.