Klassen som läsbloggar går första året på ekonomiprogrammet. Syftet är att få eleverna att komma igång med läsning av skönlitteratur, och att de ska dela med sig av sina läsupplevelser. Bloggen kan ses som en inspirationskälla för fortsatt egen läsning,  hemma i favoritfåtöljen.

Läsning + bloggande har klara kopplingar till kursplanen i svenska för gymnasiet där det bland annat står att eleverna ska:
* tränas i att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer
* producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
* få kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag
* urskilja centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktiva texter

För att fördjupa sin läsning kommer eleverna kontinuerligt att få uppgifter att arbeta med i samband med sin läsning; frågeställningar som kan utmana eleverna och öppna upp för nya perspektiv.

Bloggande kan också visa på möjligheter, och skapa ett intresse för, att delta i olika digitala nätverk, för kulturella, sociala eller yrkesrelaterade ändamål.

Att blogga, skapa egna inlägg och lägga ut information på nätet ger inblick i den roll informationstekniken spelar och de möjligheter den ger i vardagslivet, både hemma och på arbetet. I samband med publicering kan vi dessutom fundera över det faktum att vem som helst egentligen kan vara producent och avsändare på nätet. Vikten av källkritik i alla sammanhang – samt upphovsrätt.

I sitt arbete med bloggen får eleverna dessutom tänka extra på sina formuleringar för att göra budskapet tydligt och strukturerat. Grundläggande regler för citat- och referatteknik kommer också in som en naturlig del vid inlägg och kommentarer.