På bilden visas fattig by i Afghanistan. Jag har valt denna bilden eftersom att en stor del av boken utspelar sig i Afghanistan, där många lever ett fattigt liv.

Darul Aman, Kabul, Afghanistan