Det som vanligast förekommer i boken ”Och bergen svarade” är teman som våld och fattigdom.

Det finns några motiv i boken som gör att jag tycker att våld och fattigdom är de viktigaste teman. Fattigdom förekommer främst i byn Shadbagh där en stor del av boken utspelar sig. Där lever Abdullahs familj ett tufft liv, med en dålig ekonomi och kämpar varje dag för att kunna få mat och vatten. Våld förekommer främst i samband med när Abdullah, Pari och deras pappa ska vandra till Kabaul, då Abdullahs pappa slår honom. Det blir även krig i landet vilket leder till att människor behöver fly ifrån landet.

Det mest centrala motivet är att familjen kämpar dagligen för sin överlevnad. Man kämpar både mot våld och fattigdom.