Tema: Orättvisa.

Jag valde motivet, orättvisa, för att en folkgrupp inte får bo kvar i sitt land. Samt för att många familjer och många släktskap förlorar nära och kära när de inte har något med kriget att göra. Detta tycker jag är orättvist eftersom de inte får leva i fred som andra människor grå göra.

Motiv: Människans värdighet.

Jag valde temat, människans värdighet, på grund av att alla människor är lika värda oavsett bakgrund och det ska inte behöva finnas konflikter på grund av att man inte har samma rötter. Allt folk bör enas istället.