Eftersom boken följer historien i tre generationer är det flera huvudkaraktärer som man får läsa om men den egentliga berättaren är Amal.  Hon beskrivs som en väldigt stark, självständig, kärleksfull och modig person på grund av att hon förlorar sina nära och kära, för att hon upplevt mycket traumatiskt men ändå står hon ut på egen hand och lyckas fly till USA tillsammans med sin dotter. Ett inträffande i boken som även beskriver henne som en stark och modig person är att hon träffar sedan Ismal (sonen som blir kidnappad och krigar mot sina biologiska familj) men vid detta tillfälle heter han David. Hon träffar då honom och får svar på många frågor, sedan åker hon tillbaka till sitt hemland Palestina. Det tycker jag är väldigt modigt av henne därför att det skulle väcka mycket känslor att åka tillbaka till den platsen där allt hemskt har skett. Det som gör henne kärleksfull är att släktskapet är äkta, de offrar mycket för varandra. Amal är även väldigt verklighetstrogen, det är alla karaktärerna i boken, det är många som dör vilket gör boken allmänt verklighetstrogen på grund av att det inte alltid är ett lyckligt slut. Karaktärerna beskriver dessutom miljöerna och händelserna riktigt bra.

En mening i boken som beskriver min karaktär bra är ”alla föds vi med de största rikedomar vi kommer att få i livet. En av de rikedomarna är hjärnan, en annan hjärtat”. Jag tycker att det beskriver Amal som person eftersom hon har ett gott hjärta och hon visar mycket medmänsklighet. Hon går t.ex. igenom väldigt mycket, hon växer upp med en galen mamma men ändå går Amal vidare. Hon vill inte hämnas mot någon eller göra någon illa och det passar meningen med tanke på att hon anser att ett gott hjärta är dyrbart.