Handlingen utspelar sig i Camberwell vilket är en förort till Melbourne i Australien.  Den utspelar sig i modern tid och för det mesta i skolan som Amal och hennes vänner går på.

Miljön kan jag delvis känna igen mig i. Å ena sidan verkar skolan vara mer strikt där än vad skolor är i Sverige. Skolan har bland annat en regel om skoluniform vilket hindrar Amal från att bära slöja i vilken färg hon vill. Det märks på sättet lärarna pratar med eleverna att de har mer och striktare  regler i klassrummet än vad skolor i Sverige har. Många lärare har dessutom fördomar vad det gäller att vara muslim och de tycker sig ha rätt att kommentera det.  Däremot har skolmiljön också många likheter med våran. Jag kan känna igen mig i dens tydliga hierarkier och outtalade koder för vad man får och inte får göra, vad man får och inte får ha på sig. Det märks också tydligt att de typiska ”tonårs problemen” är desamma i både Sverige och Australien.