Lucas är diskussionsledare och Ludvig sekreterare. Att vara diskussionsledare innebär att hen leder samtalet och fördelar ut ordet mellan medlemmarna. Det är viktigt med diskussionsledare eftersom det är hans uppgift att se till så alla kommer till tal vilket är väldigt viktigt. Sekreterarens roll är att skriva ned vad som sägs och försöka få med det vikigaste från respektive medlem.

Lucas bok handlar om amish folket som är ett folkslag som lever som på 1800-talet i nutid. Boken utspelar sig i USA där det är många personer som inte gillar dem.

Erik och Sofie har läst samma bok och den handlar om en kille som blir född med vattenskalle vilket gör att hans kroppsdelar är osymmetriska och han kan dö när som helst. På grund av att denna killen är halvtidsindian blir han mobbad. Boken utspelar sig i Nordamerika.

Oskar har läst en bok som handlar om en tjej vars mamma dog. På grund av det fick hon flytta till släktingar som inte vill ta hand om henne. Tjejen har det svårt och blir mobbad i skolan eftersom hon är svart med stora läppar. Boken utspelar sig i Kuba.

Caspers bok handlar om två bästa vänner, Sony och Alberto som är blodsbröder. Dom gör allt tillsammans och när de tvingades hoppa av skolan på grund av pengabrist började de sälja cigaretter och tobak tillsammans. Detta leder till att Alberto blir tagen av maffian vilket får hemska konsekvenser. utspelar sig i Colombia. 

Ludvigs bok handlar om en tonråing som inte bryr sig om skolan. Hans liv går mer och mer utför under boken och det händer en rad negativa saker omkring honom. Boken berättar om hur snett allting gick för huvudpersonen när han började High school i USA. Han och hans vänner började till exempel göra inbrott och vandalisera.

Vi kom fram till att våra böcker var ganska lika och hade ungefär samma grundtanke. Dels så utspelade sig våra böcker såklart inom samma områden eftersom vi är uppdelade i grupper efter var böckerna utspelar sig. Men böckerna var även lika på så sätt att alla handlade på ett eller annat sätt om ensamhet, mobbning och utanförskap. Vi kom fram till utanförskap är ett ganska hett ämne bland böcker eftersom det finns ett stort utbud av böcker som handlar om just utanförskap. Vi kom också fram till att Utanförskap, mobbning och ensamhet ofta leder till väldigt dåliga och hemska konsekvenser. I våra böcker leder det bland annat till kriminalitet och självmordstankar. I våran grupp har vi också diskuterat att det är viktigt att ta skolan på allvar och inte strunta i läxor med mera. Detta eftersom skolk och liknande ofta leder in en på fel spår i livet, exempel kriminalitet såsom vandalisering.

I gruppen kom vi fram till att utanförskap ofta förekommer i samhället, både i Nord/Sydamerika och i Sverige. Vi tror också att det är därför som detta ämne är ofta förekommande inom bokvärlden. Vi kom fram till att det vi anser är budskapet i böckerna (mobbning, utanförskap, ensamhet) skulle kunna förekomma och också förekommer i Sverige. Däremot skulle handlingen i några utav böckerna inte kunna utspela sig i Sverige, till exempel boken Amish eftersom Amish folket inte finns i Sverige. Någon bok handlade om maffia och det är inte lika vanligt i Sverige som i Mexico där boken utspelar sig. Därför tror vi att det inte heller är stor chans att handlingen utav den boken skulle förekomma i Sverige. Alltså skulle några saker i böckerna kunna förekomma i Sverige medan några saker inte skulle kunna förkomma i Sverige.

Genom att läsa dessa böcker har vi lärt oss att:

  • man ska låta alla vara med och inte stöta ut folk
  • alla är lika mycket värda
  • utanförskap kan leda till väldigt hemska saker
  • man ska ta skolan på allvar
  • nya spännande fakta, till exempel att Amish folket bara använder 12 volts batterier som strömkälla.

Av: Ludvig, Sofie, Casper, Lucas, Erik och Oskar.