1. Ge er grupp ett namn = något som har med världsdelen att göra.
  2. Utse en diskussionsledare och en sekreterare. (Vad innebär det att vara diskussionsledare? Vilken roll har sekreteraren?)
  3. Berätta kort om vad era böcker handlat om! Likheter i miljö?  Likheter i handling? Liknande berättarperspektiv? Gå laget runt.
  4. Skulle det som utspelar sig i din bok kunna hända i Sverige? Motivera!
  5. Vad har ni lärt er av att läsa de här böckerna? Skriv ner i punktform!

Skriv ett gemensamt blogginlägg där ni redogör för vad ni kommit fram till under punkt 3 och 4. Avsluta med punkt 5. Strukturera snyggt!

Tagga med gruppnamnet  samt gruppdiskussion (kommatecken mellan).

Lägg till kategori världsdel(ar).