Känguru- gruppen

Alla våra böcker utspelar sig för det mesta av tiden på olika skolor,  i eller runt om Sydney. Alla böckerna handlar om en stark kvinnlig huvudperson som kämpar för att få samma rättigheter som andra och bli behandlade lika. I två av böckerna handlar det om muslimska tonårs-tjejer som kämpar mot alla fördomar om deras tro och muslimska kultur. I den tredje boken handlar det om en tjej som kämpar för att få samma rättigheter som killarna har på hennes skola. För på den skolan är det killarna som dominerar och alltid sätts i första hand för det är en före detta pojkskola. Hon kämpar också för att få hennes familj att fungera när hennes mamma blir sängliggandes på grund av en depression. Så alla böcker har gemensamt att det är tonåringar som kämpar för sin sak och har väldigt mycket jobbigt runt om sig som alla har i tonårslivet. Till exempel så blir huvudpersonerna förälskade i en kille. De har alltså väldigt mycket runt om sig som vi tror att många kan relatera till för det är typiskt tonårsliv. Men det speciella med dessa tjejer är att de har ett gemensamt problem, att de inte behandlas som alla andra, blir särbehandlade på grund av etnisk tillhörighet eller kön.

Att tjejer blir särbehandlade eller utstötta i skolan tror vi inte är så vanligt i Sverige. Vi i Sverige har kommit längre gällande jämställdhet. Vi har mer jämställt mellan könen och försöker hela tiden jobba på att det ska bibehållas och hela tiden utvecklas. Vi har fortfarande en lång väg kvar för att uppnå jämställdhet, men vi är samtidigt en av de bästa länderna i världen när det gäller lika rättigheter och skyldigheter för alla könen. Så vissa situationer i svensk skola kan man säkert se att människor behandlas olika på grund av sitt kön men inte alls i den grad som görs i Australien och på den skolan som en av böckerna utspelar sig på.

Att man däremot blir särbehandlad på grund av religion eller härkomst tror vi är mer vanligt förekommande i Sverige. Detta eftersom vi har byggt upp fördomar i samhället som många har svårt att se förbi och många drar alla över samma kam och har svårt att acceptera alla människor precis som de är. Just diskriminering av etnisk tillhörighet tror vi är på ungefär på samma nivå här i Sverige som i Australien.

Det vi har lärt oss när vi har läst våra böcker är:

  • Man ska inte skämmas för sig själv och våga stå upp för den man är och vad man tror på.
  • Alla människor kämpar för något. Har sina egna problem. “Everyone is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.”
  • Annorlunda skolsystem. Det finns bland annat en klass elva.
  • Lärt oss att saker kan se betydligt mer annorlunda ut ur ett annat perspektiv. Vi har lärt oss lite om hur det kan vara att leva som tonåring i australien.

Av: Linnea, Tilde, Evelina, Sofia E