Vidgade vyer

Vi läser och blir ännu klokare

Kategori: Uppgifter

Diskutera i världsdelsgrupp

  1. Ge er grupp ett namn = något som har med världsdelen att göra.
  2. Utse en diskussionsledare och en sekreterare. (Vad innebär det att vara diskussionsledare? Vilken roll har sekreteraren?)
  3. Berätta kort om vad era böcker handlat om! Likheter i miljö?  Likheter i handling? Liknande berättarperspektiv? Gå laget runt.
  4. Skulle det som utspelar sig i din bok kunna hända i Sverige? Motivera!
  5. Vad har ni lärt er av att läsa de här böckerna? Skriv ner i punktform!

Skriv ett gemensamt blogginlägg där ni redogör för vad ni kommit fram till under punkt 3 och 4. Avsluta med punkt 5. Strukturera snyggt!

Tagga med gruppnamnet  samt gruppdiskussion (kommatecken mellan).

Lägg till kategori världsdel(ar).

 

 

 

Tema och motiv?

En berättelses TEMA är textens HUVUDÄMNE eller GRUNDTANKE.

Temat genomsyrar ofta hela berättelsen och kan svara på frågan om vad den handlar om på djupet. Längre berättelser, som romaner, kan ha FLERA TEMAN.

Vanliga teman i litteraturen är:

”det godas kamp mot det onda”

”olycklig kärlek”

”utanförskap”

”krig och hämnd”

”rättvisa”

Ett tema uttrycks sällan tydligt i texten – för att kunna identifiera och formulera en berättelses tema krävs tolkning och analys.

MOTIV

Temat i en berättelse brukar byggas upp kring flera olika MOTIV som kan knytas till konkreta typsituationer eller handlingsmönster som förekommer i berättelsen.

Vissa centrala motiv återkommer ofta i litteraturen, t ex:

”relationen mellan förälder och barn”

”att lämna barndomen”

”den kloke fadersgestalten”

”den onda styvmodern”

”rädslan för att misslyckas”

”pojke träffar flicka”

Försök hitta teman och motiv i din roman! Skriv eget inlägg och glöm inte lägga till kategori världsdel.

# uppgift 4 – en känsla

Välj ett stycke ur boken som du tycker är särskilt känslosamt. På vilket sätt beskrivs de olika karaktärernas känslor? Skriv och berätta om något du fastnat för! Citera gärna, men glöm då inte att sätta citattecken kring de meningar du skriver av direkt från boken, och var noga med att kommentera varje du valde just dessa rader. Kan du själv förstå varför de kände och tänkte så?  Motivera och reflektera!

# uppgift 3 – huvudkaraktärer

Vad har du fått veta om din huvudperson? Hur beskrivs han/hon? Vet du något om utseendet? Vad har du fått veta hittills om hens karaktär? Har du stött på några beskrivande adjektiv eller målande meningar som gör att du fått en bild av ”din” person.

Försök hitta någon gestaltande beskrivning, d v s berätta om någon situation, någon händelse, som visar hur huvudpersonen är till sättet!

# uppgift 2 – miljöbeskrivning

Var utspelar sig handlingen? I vilken miljö? Vad har du hittills fått veta? Är det en miljö du känner till och har erfarenhet av? Beskriv och berätta om miljön så som du uppfattar den.

Citera gärna några målande rader ur boken, men var då noga med att förklara varför du valde just dessa. Använd citattecken runt de aktuella raderna och hänvisa till sidnummer i din bok. Kommentera, reflektera!

#uppgift 1 – förväntningar och associationer

Skriv titel och författare till den bok du valt. Beskriv omslaget, bilden, illustrationen på utsidan. Vad händer på bilden? Finns det detaljer som väcker tankar och associationer? Liknar det något annat du har sett, hört talas om eller upplevt? Varför tror du att man (förlaget och författaren) valt just detta omslag?

Vad får du för förväntningar på boken genom att studera omslaget? Här finns inget facit – det är dina egna tankar och känslor som du ska förmedla.

© 2018 Vidgade vyer

Tema av Anders NorenUpp ↑