http://Waterfronts in Sweden 14 2010

Min bild är från Sverige i en liten by som man kan relatera min bok händelse till.