Vidgade vyer

Vi läser och blir ännu klokare

Författare: joarjern

Bild – Sekten

http://Waterfronts in Sweden 14 2010

Min bild är från Sverige i en liten by som man kan relatera min bok händelse till.

En känsla – Sekten

”Nästan två och ett halvt år med oupphörligt processande och utredande, där varje sanning har blivit kallad lögn och varje lögn har upphöjts till sanning. Flickorna och Annmarie har bott på hemlig adress för att slippa hotfulla påringningar. De har varit utrustade med larm för att kunna få hjälp snabbt i händelse av oönskade besök. Jens har barrikaderat sig hos fosterföräldrar, nästan lika väl skyddad han, mot Annmaries kontaktförsök. Men hon vägrar att betrakta honom som förlorad. Instans efter instans har gett henne rätt; Malåsmiljön har underkänts gång på gång: icke lämplig för minderåriga.”

Det här ger en känsla om en mamma som vägrar ge upp för sina barn. Hon kämpar och kämpar fast det går emot men hon låter sig inte sluta. Man blir glad och känner en varm känsla efter som Annmarie är en stark kvinna. Fast hon har gett rätten så går det emot ändå.

Tema och motiv – Sekten

Jag tolkar min boks tema som en ”kamp mellan de goda och de onda” och ”rättvisa”. Boken handlar om hur en familj blir indragen i en väldigt kristen dam som skall ”hela” deras bäbis som fått glassplitter i ögat genom en olyckshändelse orsakad av familjens ena son. Först blir mamman uppslukad av hennes ideologi och visioner och därav driver hon med hela familjen. Det sätts upp en massa regler som sedan ändrar hela familjens levnadssätt mot deras vilja för att den kristna damen skall ”hela” bäbisen och familjens själar. När sedan familjen är helt uppslukad vänder sig mamman emot reglerna och damen. Pappan är helt borta och blir manipulerad av damen. I boken är det som om damen är den som bestämmer om vad som är rätt och fel utifrån vad Gud säger, hon skall alltså vara hans verktyg. När mamman i familjen då inser vad damen utsätter hennes familj för så går hon emot och vill rädda hennes fyra barn ifrån henne.

Boken handlar om kampen om att mamman försöker rädda familjens barn mot en manipulerande dam som styr familjens pappa för att göra hennes sysslor. Hon tar det till rätten för att få bevisa att hon har rätt till vårdnad av barnen och att damen sätt att ”hela” människor är fel för att kunna rädda fler.

Motiven i boken är ”relationen mellan barn” och den ”onda tanten” eftersom det enda damen vill är att alla ska göra på hennes vis istället för att låta människor gå sin egna väg. Det är mycket relationer i boken, mamman har sina tvillingdöttrar på sin sida och försöker skapa en så fri framtid för de som möjligt utan att bli styrda av en ”super” religiös dam. Hon kämpar att få sina två söner att få klarhet och inte bli manipulerande.

Sekten – huvudkaraktärer

Det man får reda på i början av boken är hur gamla alla de olika syskorna är. Man får inte reda på hur de ser ut. Jag har inte stött på något adjektiv som beskriver personerna.

I en situation så kan man få en bild av när Elina, en av tvillingarna i familjen som får ett glassplitter i ögat. Man kan se en liten tio månaders unge med glassplitter under ögonlocket. Det är den klaraste bilden av alla huvudkaraktärer(familjemedlemmarna) som man har fått hittills.

Familjemedlemmarna / Huvudkaraktärerna

Elina och Martina – Tio månader

Jens – Sex och ett halvt år

Mattias – Elva och ett halvt år

Annmarie och Krister – Föräldrarna

Sekten – miljöbeskrivning

När jag läser boken får jag använda min egna fantasi för att skapa mig en bild av vad som händer. Boken är inte alls för mycket miljöbeskrivande men författaren skriver handligarna i boken med ett ordval som gör att det är enkelt att skapa sin egna bild medan man läser boken. ”Resterna av en läskedrycksflaska ligger utspridda över köksgolvet. Ända ut i hallen har några bitar farit.” (s.6). Av den meningen kan jag bilda en egen bild från att jag kan relatera till meningen.

I början av boken utspelar sig berättelsen hemma hos en familj.

Förväntningar och associationer – Sekten, en sann historia

Jag har valt boken Sekten av Peter Pohl som är baserad på en sann historia.

Redan från omslaget kan jag dra slutsatsen att det kommer vara en skräck historia p.g.a. de mörka färgerna och den röda färgen på texten. Det liknar när man är ute sent på kvällen ensam och tittar bort genom grenarna som hänger ner för trädet.

Jag tror de har valt omslaget för att väcka lite mystiska och otäcka känslor som gör att man vill veta mer.

Jag förväntar mej att det ska vara en skräckhistoria med ett bra ordval som gör att man kan leva sig in i den sanna historian.

 

© 2018 Vidgade vyer

Tema av Anders NorenUpp ↑