Ett sätt att vidga vyerna är att läsa om andra kulturer och att försöka sätta sig in i hur människor har det runtom i världen.  Därför har vi startat ett projekt där vi läser olika böcker, som vi sedan kommenterar och diskuterar här på bloggen. Både enskilt och i världsgrupper.

Vi i klass EK17B är nyfikna och öppna för nya  världsliga intryck!